Φιλανθρωπια

Τήν Δ.Ε. τοῦ Ἐνοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἐνορίας μας ἀπαρτίζουν οἱ, π.  Γεώργιος Φειδόπουλος καί οἱ κυρίες Εὐαγγελία Δανιόλου, Ἑλένη Παπάζογλου, Αἰκατερίνη Βούτου καί Κωνσταντίνα Τζιρίτη 

Οἱ παραπάνω σέ συνεργασία καί μἐ ἄλλα Μέλη της Τοπικῆς Ἐκκλησίας φανερώνουν "πολυμερῶς και πολυτρόπως" ἔμπρακτα, κι ὄχι μέ λόγια, τήν ἀγάπη τῶν ζωντανῶν Μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, τή δική σας δηλαδή, πρός τούς ἔχοντες ἀνάγκη, κάθε βοήθειας ἠθικής ἤ ὑλικής, Συν-Ἐνορῖτες μας.

Μέ τή Χάρη του Θεού καί τίς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης κάθε μήνα ἀρκετοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί, πού ἔχουν δυσκολίες νά ἀνταποκριθοῦν στίς ἀπαραίτητες ἀνάγκες τῆς καθημερινότητας, βρίσκουν τή συμπαράσταση ἠθική καί ὑλική ἀπό τά Στελέχη τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητας. 

Ἀξίζει νά σημειώσουμε ὅτι κάθε μήνα ἀπό τή ἔκφραση τῆς δικῆς σας ἀγάπης δίνονται, διά τοῦ Ε.Φ.Τ., στούς ἐμπερίστατους Ἀδελφούς μας, γύρω στά 1.000,00 Εὐρώ, ἀρκετά τρόφιμα καί σχεδόν καθημερινά κάτι τι προκειμένου νά μή ὑπάρχει τό αἴσθημα τῆς πείνας σέ κανένα συνάνθρωπό μας, πού κτυπάει τήν πόρτα τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Θεός διά πρεσβειῶν τῶν Ἁγίων νά σᾶς ἔχει καλά!