Ενοριακο Φιλοπτωχο Ταμειο

Τά Μέλη τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ είναι τά ἑξῆς:

Πρόεδρος ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρ. Γεώργιος Φειδόπουλος

Ἀντιπρόεδρος ἡ κ. Εὐαγγελία (Λία) Δανιόλου

Γραμματέας ἡ κ. Ἑλένη Παπάζογλου

Ταμίας ἡ κ. Αίκατερίνη Βούτου

Μέλος ἡ κ. Κωνσταντίνα Τζιρίτη