Εφημεριοι

Οἱ Ἐφημέριοι τοῦ Ναοῦ μας είναι:

Ὁ Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Ψωίνος

Ὁ Πρωτοπρ. Γεώργιος Καλαμάρης

Ὁ Πρωτοπρ. Νικόλαος Κωνσταντινίδης

Ὁ Διάκονος Ματθαῖος Μπίγιτς