Εκκλησιαστικο Συμβουλιο

Τά Μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ είναι τά ἑξῆς:

Πρόεδρος ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρ. Γεώργιος Φειδόπουλος

Ἀντιπρόεδρος ὁ κ. Ἀνδρέας Δημητρακόπουλος

Γραμματέας ἡ κ. Εὐαγγελία (Λία) Δανιόλου

Ταμίας ὁ κ. Γεώργιος Βουρλίτης

Μέλος ὁ κ. Κωνσταντῖνος Ντούρας